14. jun, 2019

Klätterhortensia.

Klätterhortensian som i motsatts till andra hortensior är i nu läget i full blom och den är mycket både vacker och skir i sina lite "tunna" blommor. Den passar bra på den faluröda gäststugan och bidrager också där till småfänas förplägnad. Den var lite trög i starten men har de senaste åren acklimatiserat sig väl och pryder nu sin plats. De vanliga hortensiorna som blev illa åtgångna under de alldeles för många frostdagarna, som blev efter att de lurats av "riktig" sommarväder i en hel vecka innan det sen "frostade" till riktigt rejält, låter vänta på sig och de blir nog inte alls så ståtliga som tidigare år. Det är ju alltid mycket vanskligt när det blir "sommarvarmt" för tidigt, det slår oftast väldigt hårt tillbaka, för den där frosten som alltid dyker upp efteråt är förödande. men det är bara att gå på och inte "se sig om", punkt och slut.