21. feb, 2019

Pilean.

Likaledes är den rara pilean som blir så härligt och sirligt hängande ut över krukkanten och också den är lätt att föröka. Kanske är det också lite mer lönande om man vill ha flera, då den ibland är ganska så "dyr" att köpa. men som alltid handlar det ju om man vill ha det stort och tjusigt med en gång, eller man har tid att vänta lite på det "goda", oftast finns det något ställe där det nysatta kan stå så där lite "osedda" tills de har växt till sig och blivit till överraskande skönheter, ibland kan det ju gå ganska fort.