11. jan, 2019

Konstverk

Ett riktigt konstverk passerar så gott som dagligen framför mina ögon och har också blivit föremål för min kamera ett antal gånger, men idag var det alldeles särskilt vackert, så vilken tur att kameran fanns i fickan, Färgerna går knappast att beskriva i ord och kameran ger inte rättvisa, jag har bara ett ord, trolskt och det har jag lyckan att kunna titta på varje dag och gör det också. Det hade gärna fått stå i min trädgård, men där det nu står kan säkert många barn istället få sin klätteriver stillad.