28. dec, 2018

Dörren till kontinenten ?..

Som ett utropstecken står den gamla dörren där med sin mystik, mitt på min fina strand,. vem har välkomnat någon genom den,? undrar jag när jag vandrar förbi i den för dagen sköna havsbrisen.