30. aug, 2018

Otursförföljd

De söta "miljon bells" plantorna som drabbades av diverse olyckor under "uppväxttiden" har klarat upp situationerna med glans och är i dagens läge både stor och välblommande och ger mig mycket välbehag.