8. nov, 2017

Tillvarataget

Det var ett måste att stympa min älskade björk en aning,(enligt min man) och kanske jag får hålla med på att ljuset fick mera plats efter den stora grenens borttagande. Men att bara kasta det som kapades, nej det måste bli till något annat. Det blev en bra stomme till kommande kransar, ja mer än en kanske. Det känns lite bättre än att bara kasta bort dessa lättformade och vackra grenar. Få se vad det slutliga utseendet kommer att bli så småningom, något vackert blir det säkerligen.