5. nov, 2017

100 årig släktklenod

Det blev vid hemkomsten från morgonens promenad en stilla reflektion över tidens gång och människors ändrade levnadsätt, det känns fint att vara med och uppleva vid sidan av min gamla släktblommas ännu sprittande färg.